Sông Công phấn đấu có 5 đến 7 sản phẩm OCOP
Cập nhật ngày: 28/04/2020 16:58
Sản phẩm tinh bột Matcha trà xanh của Công ty TNHH Thúy Vân, phường Châu Sơn (T.P Sông Công) là sản phẩm có tiềm năng phát triển thành sản phẩm OCOP.
Sản phẩm tinh bột Matcha trà xanh của Công ty TNHH Thúy Vân, phường Châu Sơn (T.P Sông Công) là sản phẩm có tiềm năng phát triển thành sản phẩm OCOP.

Năm 2019, T.P Sông Công có 1 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao là trà Huy Cúc của Công ty TNHH Huy Cúc (phường Thắng Lợi, T.P Sông Công). Năm 2020, thành phố tiếp tục triển khai chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, phấn đấu có thêm 5-7 sản phẩm OCOP đạt chất lượng 3 sao trở lên.

Theo đó, thành phố đã lựa chọn một số mô hình có tiềm năng phát triển sản phẩm OCOP như: Sản phẩm Matcha trà xanh của Công ty TNHH Thúy Vân (tổ 3, phường Châu Sơn); sản phẩm chè sạch của HTX chè xã Bá Xuyên; cá lăng hồ Gềnh Chè xã Bình Sơn; rau sản xuất theo kỹ thuật công nghệ cao (phường Cải Đan); rau mầm phường Thắng Lợi; bưởi diễn xã Tân Quang...

Đến nay, thành phố cũng đã đã phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh tổ chức tuyên truyền cho 100 lượt người về chương trình OCOP; giới thiệu nội dung Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tới các thành viên Ban Điều hành chương trình OCOP, lãnh đạo UBND xã, các cán bộ được phân công nhiệm vụ theo dõi và thực hiện Chương trình. Đồng thời, các phòng, ban của thành phố cũng đang khẩn trương rà soát, lên danh sách các sản phẩm có tiềm năng, đủ điều kiện để kịp thời hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục công nhận là sản phẩm OCOP.

Việt Dũng