Khu dân cư số 9 được triển khai trên diện tích 4,9ha tại phường Thịnh Đán (T.P Thái Nguyên) với tổng mức kinh phí 96,5 tỷ đồng. Công trình này được UBND tỉnh phê duyệt và do Công ty TNHH Việt Dũng (trụ sở tại thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa) làm chủ đầu tư.

Đây là khu dân cư có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, gồm: Đường giao thông; cây xanh; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc... Từ giữa năm 2019, chủ đầu tư Dự án đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của T.P Thái Nguyên, UBND phường Thịnh Đán để đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đồng thời, chủ đầu tư đã huy động nguồn lực để thi công xây dựng các hạng mục theo thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đến đầu tháng 4-2020, khu dân cư số 9 đã hoàn thành cơ bản các hạng mục công trình, kết nối với khu dân cư số 10 và các khu dân cư liền kề của phường Thịnh Đán.

P.V