Sản xuất tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT, chi nhánh Đại Từ.
Sản xuất tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT, chi nhánh Đại Từ.

Tính đến hết quý I-2020, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) trên địa bàn huyện Đại Từ đạt trên 2.700 tỷ đồng, bằng 25,16% so với kế hoạch giao, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, giá trị sản xuất CN-TTCN địa phương ước đạt 2.500 tỷ đồng, giá trị sản xuất CN-TTCN Trung ương ước đạt 240 tỷ đồng. Các sản phẩm có sản lượng gia tăng chủ yếu là: Sản phẩm may mặc, gạch xây dựng, xi măng…

Nhằm thúc đẩy sản xuất CN-TTCN phát triển, thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai việc thực hiện Đề án phát triển CN-TTCN giai đoạn 2016-2020; tổ chức gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn để tháo gỡ khó khăn và thu hút đầu tư; gắn phát triển CN-TTCN với phát triển sản xuất các sản phẩm có thế mạnh trên địa bàn huyện… Phấn đấu đạt giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2020 theo kế hoạch đã đề ra là trên 10.900 tỷ đồng.

Thu Huyền