Ngày 17-4, Hội Làm vườn tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Phú Bình tổ chức cấp 700 cây giống hồng xiêm xoài cho 10 tổ viên tổ hợp tác trồng cây ăn quả xã Tân Khánh (ảnh).

Tham gia mô hình này, mỗi tổ viên được nhận miễn phí cây giống (tối thiểu 50 cây giống/người, số cây giống được cấp tùy thuộc vào diện tích vườn trồng của mỗi hộ). Ngoài ra, các tổ viên còn được tập huấn kiến thức trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại và hỗ trợ phân bón. Tổng kinh phí hỗ trợ cây giống là trên 40 triệu đồng.

Cây hồng xiêm xoài có ưu điểm: khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao, chất lượng ổn định, cây nhanh ra trái, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, chịu úng chịu hạn cao.

Thanh Phong