Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng T.P Sông Công (đơn vị được giao làm chủ đầu tư) đang tiến hành các thủ tục để triển khai Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đi trung tâm hành chính xã Tân Quang. Dự án được UBND T.P Sông Công phê duyệt cuối năm 2019 với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng từ ngân sách, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng (tạm tính) là 15 tỷ đồng; Dự án được triển khai trong giai đoạn 2020-2022.

Tuyến đường nhựa thuộc Dự án có chiều dài 3,6km nối từ khu trung tâm phường Bách Quang đến trung tâm xã Tân Quang, đã được đầu tư, khai thác lâu nên hiện nhiều đoạn rất xuống cấp (ảnh). Việc triển khai Dự án sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao thương của nhân dân, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trong khu vực và thúc đẩy thương mại - dịch vụ. Theo thiết kế, tuyến đường sẽ cắt qua Đường 36 mét nối với Khu công nghiệp Sông Công II, dự án quy mô lớn đang được đẩy mạnh xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư.

Phương Điền