Đóng gói sản phẩm Nõn tâm trà của Cơ sở sản xuất và chế biến chè Hoan Xuyến (xã Vô Tranh). Ảnh: T.L
Đóng gói sản phẩm Nõn tâm trà của Cơ sở sản xuất và chế biến chè Hoan Xuyến (xã Vô Tranh). Ảnh: T.L

UBND huyện Phú Lương vừa có quyết định công nhận 2 sản phẩm của 2 cơ sở công nghiệp nông thôn đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2020.

Năm nay, trên địa bàn huyện Phú Lương có 3 cơ sở đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn là: Hợp tác xã chè an toàn Khe Cốc (xã Tức Tranh); Hợp tác xã Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Saemaul Phú Nam 1 (xã Phú Đô); Cơ sở sản xuất và chế biến chè Hoan Xuyến (xã Vô Tranh). Các sản phẩm đăng ký là: Kẹo trà xanh Khiêm Hoà, Trà túi lọc, Trà tôm nõn đặc biệt, Nõn tâm trà. 

Sau khi chấm điểm dựa trên các tiêu chí: Đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; tính văn hoá; tính thẩm mỹ… huyện đã công nhận sản phẩm trà túi lọc của Hợp tác xã chè an toàn Khe Cốc (xã Tức Tranh) và nõn tâm trà của Cơ sở sản xuất và chế biến chè Hoan Xuyến (xã Vô Tranh) đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Phú Lương năm 2020. Sắp tới, huyện sẽ đề xuất 2 sản phẩm trên tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Phan Trang