Thu ngân sách quý I ước đạt 23% dự toán năm
Cập nhật ngày: 27/03/2020 15:27

Tính đến ngày 24-3, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn T.P Sông Công đạt 57,75 tỷ đồng, bằng 90,9% so với cùng kỳ năm 2019, bằng 107% so với kế hoạch. Dự ước đến hết tháng 3, thu ngân sách của thành phố đạt 60,8 tỷ đồng, bằng 23% dự toán cả năm.

Theo đó, một số khoản có số thu lớn, bao gồm: Khu vực ngoài Quốc doanh đạt 29,5 tỷ đồng; lệ phí trước bạ đạt 8 tỷ đồng; thu cấp quyền sử dụng đất trên 13 tỷ đồng…

Theo đại diện Chi cục Thuế T.P Sông Công, dự báo thu ngân sách trong quý II sẽ giảm so với cùng kì do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Việt Dũng