Điện lực T.X Phổ Yên triển khai phát quang hành lang lưới điện nhằm bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cho khách hàng.
Điện lực T.X Phổ Yên triển khai phát quang hành lang lưới điện nhằm bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cho khách hàng.

Tháng 2 vừa qua, sản lượng điện thương phẩm của Điện lực T.X Phổ Yên đạt 137,4 triệu kWh, tương đương doanh thu 230 tỷ đồng (bằng 100% kế hoạch đề ra). Trong tháng, Điện lực Thị xã cũng cấp điện cho 111 khách hàng mới.

Cùng với đó, Điện lực Thị xã đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng nhằm cấp điện an toàn và ổn định cho khách hàng. Cụ thể, Điện lực T.X Phổ Yên đã thay thế định kỳ 104 công tơ 1 pha và 762 công tơ 3 pha; thực hiện phát quang hành lang an toàn lưới điện triệt để 37/192 vị trí; kiểm tra, siết lại kẹp cáp, bổ sung mối nối các điểm đấu thuộc các đường dây 144/362 vị trí; lắp bổ sung nối đất vỏ cáp 6 vị trí và thay sứ vỡ, bị phóng điện 4 quả…

Cùng với tiếp tục triển khai các giải pháp nói trên, thời gian tới, Điện lực T.X Phổ Yên sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu tiền điện, thông báo cắt điện cũng như giải quyết các nhu cầu của khách hàng; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp để nâng cao trách nhiệm, thái độ khi giao dịch, phục vụ, chăm sóc khách hàng của cán bộ và nhân viên ngành điện…

Hoàng Cường