Ngày 9-3, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản tại Thành ủy Sông Công (ảnh).

Theo báo cáo của Thành ủy Sông Công, trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc kê khai, công khai minh bạch tài sản, nhu nhập; quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW. Các chức danh lấy phiếu tín nhiệm của đại biểu HĐND thành phố và các xã, phường đều được kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ và được niêm yết công khai. Trong quá trình thực hiện không phát sinh ý kiến, thắc mắc và đơn thư.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã ban hành 13 chương trình, văn bản, kế hoạch và quy định để triển khai các nội dung nhiệm vụ trong công tác phòng chống tham nhũng; phối hợp với Viện Khoa học Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan mở 5 hội nghị phổ biến các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho 550 lượt cán bộ chủ chốt của thành phố… Trên cơ sở những nội dung thành viên đoàn công tác quan tâm, đề nghị, đại diện lãnh đạo thành phố cũng đã giải trình, làm rõ những tồn tại, hạn chế và những giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Khoa đánh giá cao công tác chuẩn bị hệ thống văn bản, tài liệu phục vụ đoàn công tác. Đồng chí đề nghị, Đảng bộ thành phố cần tiếp thu các ý kiến tham gia của Đoàn công tác để hoàn thiện báo cáo và tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW trong thời gian tới.

 

Việt Dũng