Một tuyến phố văn minh đô thị tại T.P Sông Công.
Một tuyến phố văn minh đô thị tại T.P Sông Công.

Nhằm góp phần hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, từ năm 2016 đến nay, T.P Sông Công đã xây dựng và duy trì 9 tuyến phố văn minh đô thị đảm bảo các tiêu chí cơ bản về: Xây dựng, kiến trúc công trình; kết cấu hạ tầng, chiếu sáng, cây xanh, vệ sinh đô thị; trật tự đô thị; văn hóa, văn minh đô thị; thực hiện chính sách pháp luật và an ninh - trật tự.

Để có được kết quả này, UBND thành phố đã xây dựng Đề án, kế hoạch cụ thể từng năm, bố trí kinh phí trên 3,6 tỷ đồng, thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố và các phường, lập 59 tổ tự quản tại các cộng đồng dân cư; tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức cho người dân ký cam kết về xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, nếp sống văn minh đô thị.

Từ những kết quả đó, thời gian tới, T.P Sông Công tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cần thiết để duy trì và nâng cao tiêu chí, chất lượng các tuyến phố văn minh đô thị. 

Phương Điền