Đó là kết quả vừa được Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Định Hóa xét công nhận; 3 xã chưa đạt là: Bộc Nhiêu, Bình Yên và Bảo Linh.

Các xã, thị trấn đạt chuẩn phải bảo đảm 5 tiêu chí được quy định trong các quyết định, thông tư của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp. Cụ thể là: Bảo đảm thi hành hiến pháp và pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; phổ biến, giáo dục phluật; hòa giải và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Việc thực hiện bộ tiêu chí này đã giúp nâng cao nhận thức pháp luật, bảo đảm quyền công dân, kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, vướng mắc phát sinh và quy chế ở cơ sở. Đồng thời, đây cũng là điều kiện quan trọng để các địa phương hoàn thành tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới.

Theo đánh giá, 3 xã chưa đạt chuẩn có nguyên nhân là điểm số không đạt; có cán bộ, công chức xã bị xử lý kỷ luật hoặc có hồ sơ nhưng chưa đầy đủ. Huyện Định Hóa đặt mục tiêu sẽ có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2020.
Nhị Hà