Tối 21-2, Khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 832 nằm trên địa bàn xã
Lục Ba (Đại Từ) đã tiếp nhận 181 người Việt Nam học tập, làm việc hoặc công
tác từ Trung Quốc trở về Việt Nam qua tỉnh Cao Bằng. Đây là tốp công dân đầu
tiên trong tổng số 1.350 công dân theo đề xuất của Quân khu 1 về lưu trú tại các
khu cách ly trên địa bàn tỉnh...

 

Hoàng Hưng - Vũ Công