Ngày 21-2, Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Sở) để lấy ý kiến tham gia đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ viên Tiểu Ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập chủ trì buổi làm việc (ảnh).

Theo báo cáo của Sở: Giai đoạn 2015-2020, Sở đã có nhiều văn bản tham mưu kịp thời cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về các đề án, dự án, chương trình phát triển ngành và tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh. Các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình được triển khai, thực hiện có hiệu quả. Năm 2019 toàn tỉnh có 291.633 hộ đạt gia đình văn hoá, đạt 90,57%; 2.650 xóm, tổ dân phố đạt văn hoá, đạt 91,28%; 101 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá, đạt 72,66%, 135 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hoá, đạt 97,12%. Toàn ngành du lịch đón 3,6 triệu lượt khách tham quan. Thể thao thành tích cao giai đoạn 2015-2020 giành được 1.049 huy chương các loại.

Giai đoạn 2020-2025 Sở tiếp tục tham mưu cho các cấp, ngành liên quan các văn bản quản lý Nhà nước trên lĩnh vực của ngành. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại bộ máy của ngành tinh, gọn, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Tuấn đã ghi nhận những kết quả Sở đạt được trong giai đoạn 5 năm vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: Sở cần nhanh chóng hoàn thiện báo cáo của ngành một cách chính xác, trong đó tập trung xác định tính khả thi của các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 có liên quan đến chức năng của ngành, đề xuất những giải pháp mang tính đột phá để Tổ Biên tập có cơ sở hoàn thiện báo cáo Văn kiện.

Phạm Ngọc Chuẩn