Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện Đại Từ triển khai quyết liệt, nghiêm túc.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, huyện đã tích cực triển khai các nội dung này đến toàn thể người dân. Huyện đã cấp 200 triệu đồng từ ngân sách để chi cho công tác phòng chống dịch, trong đó mua và cấp khẩu trang miễn phí cho các cơ quan, đơn vị, hộ nghèo trên địa bàn. Duy trì 6 chốt phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch tại các đầu mối giao thông chính vào huyện; đã cấp 1.068,3kg hóa chất khử trùng cho các xã, thị trấn. Tổng diện tích phun khử khuẩn trên địa bàn huyện đạt gần 350.000m2. 

Việc thống kê, kiểm soát, quản lý người liên quan đến vùng dịch được thực hiện chặt chẽ. Trên địa bàn hiện có 673 người từ vùng dịch trở về địa phương. Đối với những lao động đi làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, qua rà soát huyện có 346 trường hợp. Hiện, có 283 trường hợp có mặt tại địa phương và đi về trong ngày, trong đó 209 người đang làm việc tại huyện Bình Xuyên và 74 người làm việc tại các địa phương khác của tỉnh Vĩnh Phúc. Các trường hợp trên đều được theo dõi sức khỏe thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm cũng được huyện đẩy mạnh…

 

Thu Huyền