Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí trong Đoàn công tác làm việc với huyện Phú Lương.
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí trong Đoàn công tác làm việc với huyện Phú Lương.

Ngày 21-2 Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh làm việc với huyện Phú Lương. Cùng đi với Đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hoàng Văn Hùng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác đã nghe và cho ý kiến chỉ đạo vào các báo cáo của huyện Phú Lương gồm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức; Công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo của Huyện, giai đoạn 2015-2020, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tăng bình quân ước đạt 12,7%; giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 4,2%/năm; thu cân đối ngân sách đạt trung bình đạt 120%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 2,18%… Đến năm 2020, toàn huyện đã có 10/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 83% số trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Lương lần thứ XXIV đang được Huyện triển khai nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, tổ chức và chỉ đạo tổ chức đại hội các cấp cũng được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng theo đúng tiến độ đề ra.

Vào thời điểm hiện tại, huyện Phú Lương đang tăng cường chỉ đạo các địa phương không để bùng phát dịch bệnh, làm ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe của nhân dân, mục tiêu phát triển sản xuất, kết quả tăng trưởng kinh thế của năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội XXIII.

* Trong chương trình làm việc, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, động viên người lao động tại Nhà máy Luyện xỉ titan và gang hợp kim của Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển nông thôn Miền núi nằm trên địa bàn xã Động Đạt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã châm 2 lò đốt hồ quang mới của Nhà máy Luyện xỉ titan và gang hợp kim của Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển nông thôn Miền núi.

Với diện tích mỏ Titan trên 50 ha, Nhà máy này đang sản xuất ra xỉ titan và gang hợp kim chế biến sâu xuất đi thị trường Nhật, Mỹ, bảo đảm việc làm cho gần 300 người lao động với thu nhập bình quân từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. Động viên Đơn vị và người lao động, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã châm 2 lò đốt hồ quang mới của Nhà máy đồng thời đề nghị đơn vị chú trọng tuân thủ tuyệt đối các yếu tố bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống, thu nhập của người lao động và đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Hoàng Hưng