Ngày 21-2, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Dự thảo nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh). Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đơn vị tư vấn xây là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tản Viên Sơn báo cáo về nội dung Dự thảo nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh. Theo đó, Quy hoạch tỉnh nhằm phát huy huy tối đa các tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và vị trí chiến lược của tỉnh, làm cơ sở để xây dựng các kế hoạch, chương trình phát triển tỉnh Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tương xứng với vai trò là trung tâm khu vực Đông Bắc của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Dự thảo báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh gồm 3 phần chính: Sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch tỉnh; yêu cầu về nội dung lập quy hoạch; yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cận của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch…

Đa số ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị đều cho rằng, việc nghiên cứu và quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 là rất cần thiết, có tầm nhìn dài hạn và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Để công tác quy hoạch phù hợp với mục tiêu đề ra, đại diện các sở, ngành, địa phương đã thảo luận và đóng góp một số ý kiến, như: Quy hoạch cần xác định cụ thể 4 trụ cột kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030; điều chỉnh lại một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bổ sung định hướng phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và định hướng phát triển lĩnh vực công nghiệp điện tử giai đoạn 2021-2030; bổ sung chiến lược phát triển tiềm năng du lịch của khu vực phía Đông Tam Đảo (gồm T.X Phổ Yên, Đại Từ)…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn trong việc xây dựng Dự thảo nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh. Để việc triển khai Quy hoạch tỉnh hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, góp phần phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các thành viên Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh cần nghiên cứu kỹ nội dung Dự thảo nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để tiếp tục đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, phối hợp với đơn vị tư vấnsớm hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất. 

Nguyên Ngọc