Kiểm tra các mô hình sản xuất nông nghiệp
Cập nhật ngày: 21/02/2020 15:11
Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình sản xuất rau VietGAP tại Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn ở xã Huống Thượng (T.P Thái Nguyên).
Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình sản xuất rau VietGAP tại Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn ở xã Huống Thượng (T.P Thái Nguyên).

Sáng 21-2, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế một số mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn tại T.P Thái Nguyên và huyện Phú Lương. Cùng đi có đại diện các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên đã kiểm tra mô hình sản xuất rau an toàn tại Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn ở xã Huống Thượng (T.P Thái Nguyên), mô hình chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học tại Tổ hợp tác chăn nuôi ở xã Động Đạt, huyện Phú Lương và thăm Hợp tác xã Chè an toàn Khe Cốc, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hiệu quả của các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn. Đối với Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn và Tổ hợp tác chăn nuôi được đầu tư thực hiện dưới hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm đã được triển khai đúng tiến độ, phù hợp với nhu cầu của người dân và mục tiêu phát triển kinh tế tại địa phương. Các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ của người dân. 

Qua kiểm tra thực tế và tiếp thu các ý kiến của người dân, đồng chí Dương Văn Lượng đã đề nghị các cơ sở tiếp tục nghiên cứu, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, tăng cường xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm; yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu cơ chế hỗ trợ, giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông dân; định hướng các tổ hợp tác phát triển lên thành hợp tác xã để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Hoàng Cường