Đại tướng Lương Cường trao đổi với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1 về công tác quân sự, quốc phòng.
Đại tướng Lương Cường trao đổi với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1 về công tác quân sự, quốc phòng.

Sáng 21-2, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng Đoàn công tác đã về thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1. Cùng đi có đại diện một số cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Quân khu 1 đã báo cáo với đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020. Nổi bật là: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã quán triệt, chấp hành nghiêm các văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tập trung xây dựng thế trận và tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu ngày càng vững chắc; xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chỉ đạo làm tốt công tác tuyển quân và đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020. Đặc biệt, Quân khu đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân từ Trung Quốc về nước tại các đơn vị thuộc Quân khu bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ QS,QP của LLVT Quân khu, phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường yêu cầu: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác QS, QP; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ. Trong đó: Cần tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện năm 2020 trong LLVT Quân khu, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu, tuần đầu; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ chính quy, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng cho chiến sĩ mới; chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ và LLVT Quân khu vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Mạnh Quỳnh - Bùi Hiệp
Báo Quân Khu 1