Để sửa chữa tuyến băng tải số 05 đi qua Quốc lộ 3 như phương án đã trình và được UBND tỉnh đồng ý, Công ty than Núi Hồng sẽ tiến hành phân luồng giao thông tạm thời (theo phương án phân luồng giao thông tạm thời) trên đường Dương Tự Minh (T.P Thái Nguyên), đoạn giao cắt với băng tải số 05 của Công ty Than Núi Hồng - VVMI.

Thời gian sửa chữa là 6 đêm (Từ 22 giờ 00 phút ngày hôm trước đến 5 giờ 00 phút ngày hôm sau). Đơn vị sẽ bắt đầu thi công từ ngày 21 tháng 2 năm 2020.

Công ty than Núi Hồng - VVMI