Từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách địa phương, T.X Phổ Yên đã đầu tư xây dựng mới Trường Mần non Vạn Phái (xã Vạn Phái) và Trường Mầm non Tiên Phong 1 (xã Tiên Phong), tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng.

Các công trình đều được khởi xây dựng từ năm 2019, bao gồm các hạng mục: Khối nhà lớp học và các công trình phụ trợ (nhà hiệu bộ, nhà bảo vệ và khu bếp ăn). Tính đến nay, cả 2 công trình đã hoàn thành hạng mục khối nhà lớp học. Trường Mầm non Vạn Phái được xây dựng 1 nhà lớp học với 8 phòng học, còn Trường Mầm non Tiên Phong 1 được xây dựng nhà lớp học với 6 phòng học. Hiện tại, các đơn vị thi công đang tiến hành khởi công xây dựng các công trình phụ trợ và phấn đấu sớm  hoàn thành đưa vào sử dụng.