Ngày 19-2, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ (CSSKCB) Trung ương đã tổ chức đã hội nghị trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh, thành phố để triển khai công tác bảo vệ, CSSKCB năm 2020 và Quyết định số 215-QĐ, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành của Trung ương...

Tại điểm cầu Thái Nguyên có sự tham gia của đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành liên quan của tỉnh, huyện, thành phố, thị xã...

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng Ban Bảo vệ, CSSKCB Trung ương đã báo cáo những kết quả đã đạt được trong năm 2019. Theo đó, năm qua, Ban đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ (2 lần/năm), nắm tình hình sức khỏe cán bộ, hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe tại nhà, cơ quan cho các đồng chí cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Trung ương... Đồng thời, duy trì công tác khám, chữa bệnh thường ngày tại Phòng khám, đảm bảo thường xuyên, đáp ứng kịp thời, phục vụ chu đáo, chăm sóc có hiệu quả các trường hợp cán bộ mắc bệnh, đặc biệt là các bệnh mãn tính, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn...

Trong năm 2020, Ban đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp, xây dựng tiêu chuẩn, phân loại sức khỏe cán bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy, quyền hạn và cơ chế hoạt động theo Quyết định số 215-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hồ sơ sức khỏe cho cán bộ; tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng phòng, chữa bệnh...

Tại hội nghị cũng đã triển khai Quyết định số 215-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Bảo vệ, CSSKCB Trung ương; một số nội dung sửa đổi Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW về cơ cấu tổ chức của Ban Bảo vệ, CSSK cán bộ các tỉnh, thành phố. Quyết định số 215 có 6 điều, trong đó quy định rõ Ban Bảo vệ, CSSKCB Trung ương có 9 nhiệm vụ thay vì có 7 nhiệm vụ như trước đây.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đã biểu dương những kết quả mà Ban Bảo vệ, CSSKCB Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đạt được thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong năm 2020, Ban hướng dẫn, kiểm tra công tác thăm khám sức khỏe cho cán bộ để phục vụ đại hội đảng các cấp; đẩy mạnh công tác dự phòng, cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho cán bộ; tiếp tục nâng cao y đức, tránh nhiệm của đội ngũ cán bộ trong Ban…

Tùng Lâm