Đồng Hỷ: Triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình
Cập nhật ngày: 19/02/2020 16:11
Giai đoạn 2016-2020, toàn huyện Đồng Hỷ có thêm 22 làng nghề được công nhận, nâng tổng số làng nghề toàn huyện lên 37 làng nghề. Trong ảnh: Đóng gói sản phẩm tại làng nghề miến dong Việt Cường, xã Hóa Thượng.
Giai đoạn 2016-2020, toàn huyện Đồng Hỷ có thêm 22 làng nghề được công nhận, nâng tổng số làng nghề toàn huyện lên 37 làng nghề. Trong ảnh: Đóng gói sản phẩm tại làng nghề miến dong Việt Cường, xã Hóa Thượng.

Ngày 19-2, UBND huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề án của huyện giai đoạn 2016-2020.

Giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã triển khai 1 chương trình (Phát triển giáo dục và đào tạo huyện) và 6 đề án, gồm: Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; xây dựng hệ thống trường học đạt chuẩn Quốc gia; tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch; đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Theo đánh giá, đến thời điểm này, cơ bản các Đề án đều được thực hiện có hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra. Cụ thể, một số chỉ tiêu đạt cao như: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt trên 1.300 tỷ đồng (bằng 111% kế hoạch); sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 46 nghìn tấn (tăng 1.700 tấn so với năm 2015); sản lượng chè búp tươi đạt trên 39 nghìn tấn (tăng trên 5 nghìn tấn so với năm 2015); 11/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 9 xã so với năm 2015); 51/54 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 8 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Toàn huyện đã có 6 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, một nghệ nhân được trao bằng “Nghệ nhân ưu tú”…

Bên cạnh những mặt đạt được, tại Hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn còn tồn tại dẫn đến một số chỉ tiêu còn đạt thấp và bàn giải pháp để hoàn thành trong những năm tiếp theo…

Chung An