Tìm kiếm, quy tập 121 hài cốt liệt sĩ
Cập nhật ngày: 18/02/2020 10:32
 UBND huyện Đại Từ tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ.
UBND huyện Đại Từ tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ.

Để thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với nước, UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan chức năng cấp tỉnh và UBND 9 huyện, thành, thị thường xuyên đánh giá kết quả triển khai Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2014-2020 và các năm tiếp theo.

Trong đó, UBND tỉnh chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh (cơ quan thường trực) và các cơ quan liên quan của tỉnh thường xuyên cập nhật văn bản chỉ đạo, cơ chế chính sách của Chính phủ, Bộ Quốc phòng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để tham mưu hiệu quả, toàn diện công tác này. Các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND 9 huyện, thành, thị trong tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền; kết nối, thu thập thông tin, lập bản đồ để xác minh chi tiết phần mộ, mộ tập thể và khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ xong trước tháng 2-2020.

Riêng trong năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền các địa phương tập trung thực hiện quy tập 121 mộ và điểm mộ tập thể đã có kết quả xác minh. Cụ thể, T.P Thái Nguyên quy tập 43 hài cốt liệt sĩ; huyện Đại Từ 33 hài cốt liệt sĩ; T.X Phổ Yên 16 hài cốt liệt sĩ; huyện Đồng Hỷ 13 hài cốt liệt sĩ…

P.V