Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch hoạt động giáo dục trong thời gian chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus nCoV gây ra. Theo đó, các trường học phát huy tối đa các hoạt động hướng dẫn học tập trên không gian mạng (truyền thông đại chúng, Internet và các thiết bị công nghệ thông tin).

Phương án nghỉ dưới hai tuần, các bậc học bố trí thời gian học bù (bậc tiểu học bố trí học bù buổi thứ hai trong ngày; bậc THCS và THPT tổ chức học bù 2 buổi/ngày vào một số buổi trong tuần sau thời gian nghỉ) cân đối thời lượng và sắp xếp thời khóa biểu hợp lý để hoàn thành kế hoạch kết thúc năm học vào 22/5/2020.

Phương án nghỉ học đến một tháng, các bậc học phải tăng cường việc tổ chức dạy học bù vào các ngày nghỉ cho học sinh và vẫn bảo đảm khung thời gian kết thúc học kỳ hai theo kế hoạch chung của ngành và của tỉnh. Phương án nghỉ học trên một tháng, nếu nghỉ học đến 6 tuần, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến điều chỉnh kết thúc học kỳ hai đến thời điểm 30/2/2020, đồng thời điều chỉnh thời gian xét công nhận tốt nghiệp THCS đến trước ngày 5/6/2020.

Nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp mà phải nghỉ học trên 6 tuần, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch điều chỉnh khung thời gian năm học 2019-2020 phù hợp với chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước mắt, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh vẫn phải bảo đảm các hoạt động giáo dục, tuyệt đối không để học sinh bỏ học, không ôn tập tại nhà.

Trinh An