Đại Từ: Huy động trên 30 tỷ đồng xây mới nhà văn hóa
Cập nhật ngày: 07/02/2020 12:15

Từ năm 2017 đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đại Từ đã xây mới 86 nhà văn hóa và sửa chữa 42 nhà văn hóa xóm. Tổng mức đầu tư xây dựng mới là hơn 30,2 tỷ đồng. Trong đó, huyện Đại Từ hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng và gần 1.300 tấn xi măng (tương đương gần 1,7 tỷ đồng), kinh phí còn lại là từ ngân sách tỉnh và huy động đóng góp của nhân dân, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn…

Tính đến thời điểm này, toàn huyện có 403 xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa (đạt 100%). Trong đó, 326 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố đạt chuẩn nông thôn mới. Việc xây mới, sửa chữa nhà văn hóa xóm, tổ dân phố góp phần từng bước hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở, phục vụ các sinh hoạt cộng đồng. Đối với các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố không còn phù hợp sau sáp nhập, tùy theo mục đích sử dụng, các xã, thị trấn tiếp tục mở rộng, cải tạo hoặc xây dựng mới cho phù hợp. Với một số nhà văn hóa không còn nhu cầu sử dụng, địa phương sẽ thực hiện phương án thanh lý theo quy định để lấy kinh phí đầu tư xây dựng nhà văn hóa mới.

Giai đoạn 2020-2025, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có nhu cầu xây mới 90 nhà, sửa chữa 109 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố. Dự kiến tổng kinh phí để xây dựng mới các nhà văn hóa đảm bảo theo quy định là 50 tỷ đồng.

Thu Huyền