Các đại biểu đến tham quan triển lãm.
Các đại biểu đến tham quan triển lãm.

Ngày 20-1, Thư viện tỉnh khai mạc Triển lãm ảnh tư liệu và trưng bày sách, báo Xuân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), mừng Xuân Canh Tý năm 2020. Đến dự có các đồng chí là lãnh đạo một số các cơ quan, ban, ngành của tỉnh.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu đến nhân dân, du khách 80 hình ảnh tư liệu với chủ đề: Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển; các kỳ đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam và các Tổng Bí thư của Đảng qua các thời kỳ; trưng bày, giới thiệu 600 cuốn sách về Đảng Cộng sản Việt Nam; gần 100 ấn phẩm Xuân của các báo, tạp chí Trung ương, và 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Triển lãm góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về lịch sử vẻ vang của Đảng; vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 20-2.

Phạm Ngọc Chuẩn