Nông dân huyện Phú Bình mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa những cây, con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập (ảnh: Người dân xã Dương Thành trồng cây rau màu trong nhà lưới).
Nông dân huyện Phú Bình mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa những cây, con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập (ảnh: Người dân xã Dương Thành trồng cây rau màu trong nhà lưới).

Ngày 15-1,UBND huyện Phú Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm qua, dịch bệnh, thời tiết diễn biến thất thường gây khó khăn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, tuy nhiên, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo triển khai các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất và đã đạt được kết quả tích cực. Cụ thể: Sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 78.400 tấn, đạt 103% kế hoạch; giá trị sản xuất nông, lâm và thủy sản đạt trên 2.200 tỷ đồng (tăng 2,6% so với cùng kỳ); giá trị sản phẩm trên 1 ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 97,3 triệu đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ; toàn huyện trồng mới được 325ha rừng, đạt 130% kế hoạch. Về lĩnh vực chăn nuôi, dịch tả lợn châu Phi xảy ra ở 19/20 xã, thị trấn, tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy là trên 20.000 con với trọng lượng trên 1.200 tấn. Nhờ làm tốt công tác ngăn ngừa, dập dịch, hướng dẫn người dân chuyển đổi vật nuôi; chi trả kịp thời tiền hỗ trợ cho các hộ dân có lợn bị mắc bệnh, nghi mắc bệnh buộc phải tiêu hủy…, do vậy sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong toàn huyện vẫn đạt 100% kế hoạch (trên 32.000 tấn), tăng 2,9% so với cùng kỳ.

Thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM), 3 xã Tân Hòa, Nga My, Tân Kim đã cán đích NTM theo đúng kế hoạch đề ra, nâng tổng số xã trong huyện đạt chuẩn NTM là 17/19 xã; bình quân số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện là 18,47 tiêu chí/xã.

Năm 2020, huyện Phú Bình phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2.400 tỷ đồng; ổn định sản lượng lương thực có hạt 76.000 tấn/năm; giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt đạt 101 triệu đồng; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 34.000 tấn; diện tích trồng rừng mới là 150 ha; đưa 2 xã Bàn Đạt và Tân Thành về đích NTM.

Ngọc Ánh