Căn cứ Kế hoạch số 2921/KH-SNN ngày 31/12/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên về việc xét tuyển Viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên đợt 2 năm 2019,

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019, cụ thể như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

TT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Dự kiến mã chức danh nghề nghiệp

Số lượng cần tuyển

Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

1

Kỹ thuật, Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III-  Mã số V.03.04.11

02

1. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y;

b) Có giấy chứng nhận đào tạo kỹ thuật, nghiệp vụ về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật, kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản do Cục Thú y cấp.

2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

a) Nắm được đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và của ngành về công tác thú y;

b) Nắm được pháp luật về thú y;

c) Biết đánh giá được kết quả xét nghiệm điều trị, tự giải quyết được một quá trình xét nghiệm và điều trị từ đầu đến kết thúc và kết luận bệnh;

d) Có khả năng độc lập chủ động làm việc, thành thạo kỹ năng chẩn đoán bệnh động vật;

đ) Có khả năng tổng kết kinh nghiệm công tác chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị các bệnh động vật và hiểu được các bệnh chung của các động vật có liên quan đến công tác chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị;

e) Biết tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp các cơ quan liên quan.

II.  ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng được UBND xã (phường) nơi cứ trú xác nhận;

d) Trình độ đào tạo

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (theo biểu tại mục I);

- Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt (được cơ quan có thẩm quyền xác minh, kết luận bằng văn bản);

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (theo biểu tại mục I)

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2 Vòng 2

Thực hiện Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

- Cá nhân đăng ký dự tuyển viên chức bằng Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức.

- Cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển của mình. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hoặc đơn vị phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng qui định thì đơn vị tuyển dụng thông báo công khai trên thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

2. Lệ phí xét tuyển

Mức thu phí xét tuyển viên chức là 500.000đ/thí sinh (áp dụng theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (30 ngày): Từ ngày 02/01/2020 đến hết ngày 01/02/2020 (trong giờ hành chính).

Nơi nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên - Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, điện thoại: 0982792233 (Đ/c: Hương)

Lưu ý: Thí sinh đến nộp trực tiếp, nộp kèm 02 phong bì có dán tem.

4. Thời gian xét tuyển

- Thời gian xét tuyển vòng 1: Dự kiến từ ngày 03/02/2020 đến ngày 06/02/2020.

- Thời gian xét tuyển vòng 2: Dự kiến từ ngày 10/02/2020 đến ngày 25/02/2020.

5. Địa điểm xét tuyển

Tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên - Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, điện thoại: 0982792233 (Đ/c: Hương).

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức chức đợt 2 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên./.

GIÁM ĐỐC

 

Phạm Văn Sỹ

TNĐT