Ngày 29-11, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo và kết quả thực hiện các ý kiến cử tri quan tâm liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ảnh).

Các đại biểu đã nghe kết quả thực hiện công tác giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh qua các báo cáo khảo sát thực tế tại các địa phương. Thực tế cho thấy nhiều nội dung cử tri quan tâm, nhất là các vấn đề giải quyết ý kiến cử tri chưa được các ngành chức năng báo cáo cập nhật tiến độ và kết quả cụ thể. Chính vì vậy, sau khi nghe báo cáo của các ngành, các đại biểu đã đề nghị cơ quan chuyên môn cần báo cáo cụ thể và lượng hóa tiến độ, hiệu quả, trình tự giải quyết các nội dung công việc đến thời điểm tháng 12-2019…

Hội nghị cũng thông qua các nội dung về tờ trình dự thảo nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020; kết quả giám sát thực hiện các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 và một số nội dung dự thảo tờ trình tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới…

Các đại biểu cũng đã đề cập đến một số vấn đề về hiệu quả thực hiện các chính sách dân tộc vùng dân tộc trong các lĩnh vực giáo dục, đầu tư hạ tầng, hỗ trợ đất, nhà ở và tái định cư, vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo…Đây là những nội dung cần được các ngành bổ sung và làm rõ những ưu điểm, hạn chế và những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trinh An