Tính đến hết tháng 10-2019, T.X Phổ Yên đã trồng mới được 128/100ha, vượt 28% so với kế hoạch năm, duy trì tỷ lệ che phủ 28%.

Để đạt được kết quả trên, Hạt Kiểm lâm T.X Phổ Yên đã thực hiện các giải pháp như: Chuẩn bị công tác trồng rừng từ rất sớm nhằm đảm bảo về khung thời vụ; tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân về cơ chế, chính sách trồng rừng, kỹ thuật trồng và hiệu quả kinh tế của rừng mang lại; chỉ đạo kiểm lâm viên bám sát địa bàn quản lý, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về công tác quản lý bảo vệ rừng…

Cùng với đó, từ tháng 8-2019, Hạt Kiểm lâm T.X Phổ Yên đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn thông báo cho người dân đăng ký trồng rừng sản xuất mới kết hợp với rà soát diện tích trên địa bàn để lập kế hoạch trồng rừng năm 2020 và giao chỉ tiêu về các xã; tham mưu UBND T.X Phổ Yên chỉ đạo thực hiện một số dự án trồng rừng gỗ lớn; thông báo để các đơn vị cung ứng chủ động kế hoạch gieo ươm giống, đảm bảo đủ về số lượng, kích cỡ cây giống để trồng rừng…

Hoàng Cường