Chiều 15-11, Đoàn công tác do đồng chí Lê Văn Tâm, Trưởng Ban Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả thực hiện Nghị Quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh, giai đoan 2016-2020.

 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng NTM, giai đoạn 2016-2019 là gần 470 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn NTM hơn 210 tỷ đồng (bình quân đạt hơn 4,8 tỷ đồng/xã, vượt định mức hơn 800 nghìn đồng/xã); hỗ trợ xã NTM kiểu mẫu hơn 45 tỷ đồng (bình quân đạt gần 1,7 tỷ đồng/xã, thiếu hơn 320 triệu đồng/xã); hỗ trợ các xã còn lại gần 30 tỷ đồng (bình quân đạt 208 triệu đồng/xã/năm, thiếu gần 200 triệu đồng/xã/năm); hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu hơn 32 tỷ đồng (bình quân đạt hơn 160 triệu đồng/xã/năm, thiếu gần 140 triệu đồng/xã/năm). Bên cạnh đó, từ năm 2016-2019, tỉnh đã hỗ trợ 375 nghìn tấn xi măng (tương đương gần 550 tỷ đồng).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải trình rõ một số vấn đề mà thành viên đoàn giám sát yêu cầu như: Hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn NTM vượt so với định mức, còn các xã khác lại thiếu so với định mức; một số bất cập về xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tại các địa phương; định hướng hỗ trợ các địa phương trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Lê Văn Tâm đánh giá, việc hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết số 47 đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống của người dân được nâng lên và được Trung ương đánh giá cao. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền đến người dân về các chủ trương, chính sách trong xây dựng NTM vẫn còn hạn chế. Việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể vẫn còn ít. Ở thời điểm hiện tại, các định mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 47 còn thấp so với yêu cầu thực tế.

Dương Hưng