Lãnh đạo Nhà máy xử lý rác thải rắn Đá Mài kiểm tra quá trình xử lý rác tại lò đốt.
Lãnh đạo Nhà máy xử lý rác thải rắn Đá Mài kiểm tra quá trình xử lý rác tại lò đốt.

Từ đầu năm đến nay, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên đã thu gom gần 80.000 tấn rác thải sinh hoạt của T.P Thái Nguyên để đưa về xử lý tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đá Mài và bãi rác Đá Mài. Trong đó, có gần 50.000 tấn được xử lý bằng phương pháp nhiệt hóa, đạt hơn 60% lượng rác được thu gom; gần 30.000 tấn được chôn lấp hợp vệ sinh.

Theo lãnh đạo Nhà máy xử lý rác thải rắn Đá Mài, lượng rác thải sinh hoạt tăng nhanh khi T.P Thái Nguyên sáp nhập thêm 5 xã, phường. Hiện, mỗi ngày đơn vị thu gom gần 260 tấn rác thải sinh hoạt, tăng khoảng 30 tấn/ngày so với năm 2018. Với khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tăng nhanh trong thời gian qua, trong khi công suất thiết kế của Nhà máy xử lý rác thải rắn chỉ đạt 150 tấn/ngày nên bãi rác Đá Mài có nguy cơ quá tải trong khoảng 5 năm tới. Vì vậy, để xử lý triệt nguồn rác thải sinh hoạt của T.P Thái Nguyên, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên đang chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ để triển khai xây dựng dây truyền xử lý rác bằng phương pháp nhiệt hóa giai đoạn 2.

Dương Hưng