Trao bò giống cho hộ nghèo
Cập nhật ngày: 18/10/2019 17:42
Người dân xã Vũ Chấn (Võ Nhai) đến nhận bò tại sân UBND xã.
Người dân xã Vũ Chấn (Võ Nhai) đến nhận bò tại sân UBND xã.

Trong 2 ngày (17 và 18-10), Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Võ Nhai phối hợp với UBND các xã: Vũ Chấn, Nghinh Tường, Thượng Nung và Thần Sa tổ chức trao 24 bò cái sinh sản cho 24 hộ nghèo, mỗi con trị giá 17,6 triệu đồng.

Đây là Chương trình nằm trong Dự án Nhân rộng mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản. Nguồn vốn thực hiện Dự án được trích từ vốn mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững. Theo đó, mỗi hộ sẽ được hỗ trợ với mức không quá 15 triệu đồng để mua bò giống và 60kg cỏ giống, số tiền mua bò còn lại do các hộ dân đối ứng.

Ngoài sự hỗ trợ trên, các hộ dân còn được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, hướng dẫn xây dựng chuồng trại, trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi bò.

Đức Anh