Tính đến ngày 15-10, trên địa bàn tỉnh có 91/175 xã, phường, thị trấn đã qua 30 ngày không có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, chết bị tiêu hủy. Trong đó, huyện Phú Bình có 19 xã; T.P Thái Nguyên có 15 xã; huyện Võ Nhai có 11 xã; T.X Phổ Yên có 8 xã; huyện Đại Từ có 17 xã; huyện Định Hóa có 8 xã; T.P Sông Công Có 3 xã; huyện Đồng Hỷ có 6 xã và huyện Phú Lương có 4 xã.

Tình hình dịch bệnh cũng có chiều hướng lây lan chậm, số lượng lợn mắc bệnh buộc phải tiêu huỷ giảm đi rõ rệt. Cụ thể, vào thời điểm tháng 6 và đầu tháng 7, toàn tỉnh phải tiêu hủy bình quân trên 2.000 con/ngày (có ngày cao điểm phải tiêu hủy trên 3.000 con lợn/ngày); từ ngày 1 đến 15-10, chỉ còn bình quân 20 con/ngày.

Được biết, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tiếp tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh và các địa phương tổ chức, triển khai thực hiện quyết liệt. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi - Thú y thường xuyên kiểm tra công tác dập dịch. Cùng với đó, chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn cấp huyện cũng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục và chính sách hỗ trợ người chăn nuôi có lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy, hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Các hộ chăn nuôi cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng dịch và làm tốt công tác khử trùng tiêu độc chuồng trại.

Tính đến ngày 15-10, tổng số lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi buộc tiêu hủy trên địa bàn tỉnh là gần 158.000 con, trọng lượng hơn 9.272 tấn, chiếm 22,4% tổng đàn.

Lương Hạnh