Tổ công tác số 1 thăm Xưởng thực hành tại Trường Trung cấp Dân tộc nội trú
Tổ công tác số 1 thăm Xưởng thực hành tại Trường Trung cấp Dân tộc nội trú

Tiếp tục chương trình khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm, công tác đào tạo nghề cho lao động và thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, ngày 16-10, các tổ công tác của HĐND tỉnh đã làm việc với một số đơn vị, địa phương.

Tổ công tác số 1 đã làm việc với Trường Trung cấp Dân tộc nội trú, Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm Dịch  vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Qua đánh giá cho thấy các đơn vị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Giai đoạn 2017-2019, Trường Trung cấp Dân tộc nội trú đã tuyển sinh và đào tạo 5.157 người với các trình độ trung cấp, sơ cấp và dạy nghề thường xuyên; Trung tâm Dạy nghề đã tổ chức đào tạo và phối hợp tuyển sinh, quản lý mở các lớp liên kết đào tạo, tập huấn cho 2.136 lượt người; Trung tâm Dịch vụ việc làm đã đào tạo cho 152 người. Tỷ lệ học viên sau đào tạo có việc làm đạt tương đối cao, từ 75% - 85%... Tuy vậy, so với quy mô đào tạo, số lượng tuyển sinh và đào tạo của các đơn vị này còn thấp; cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn..

Tổ công tác số 2 làm việc tại các xã Bình Sơn, Vinh Sơn (T.P Sông Công). Đánh giá chung cho thấy, các xã, phường đã tích cực tuyên truyền, nắm bắt nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động nhưng nhu cầu đào tạo nghề của người dân còn thấp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên cũng như việc liên kết với các cơ sở đào tạo nghề ở cấp xã gần như không có. Công tác quản lý Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm đã được quan tâm nhưng còn gặp khó khăn về kinh phí, nhân lực. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chủ yếu là nhỏ lẻ, hộ gia đình, chưa chú trọng trang bị kiến thức, khám sức khỏe, tập huấn theo quy định. Việc kiểm tra các cơ sở chủ yếu dừng lại ở việc tuyên truyền, nhắc nhở. Các trạm y tế hiện nay đã được xây dựng khang trang nhưng thiếu bác sĩ và thiết bị y tế…

Qua khảo sát, các tổ công tác đã quan tâm đến nhiều vấn đề như: Công tác liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho học viên; số lượng các cơ sở dạy nghề hiện nay tương đối lớn nhưng quy mô đào tạo không tương xứng; công tác nắm bắt thông tin và nhu cầu học nghề của người dân tại cơ sở; vấn đề kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ; kế hoạch đào tạo, bổ sung nhân lực cho y tế tuyến xã...

Khánh Huyền - Hoàng Anh