Ngày 16-10, tại T.P Thái Nguyên, Bộ Tư pháp đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng pháp luật và triển vọng áp dụng phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo, chuyên viên của Viện khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) và đại diện các sở, ngành của tỉnh; đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong khuôn khổ buổi Hội thảo, đại diện Viện Khoa học pháp lý đã thông tin nhanh về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về môi trường trên địa bàn cả nước và kết quả đánh giá việc thực thi pháp luật về môi trường sau 1 tuần khảo sát của Viện tại một số đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Tại Hội thảo, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp cũng đã có tham luận chia sẻ về kết quả trong công tác này. Đại diện một số đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh cũng đóng góp ý kiến để bổ sung vào các nội dung nêu trên.

 Kết thúc Hội thảo, đại diện Viện Khoa học pháp lý đã có một số nội dung kiến nghị với UBND tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật về môi trường và tiếp thu các nội dung kiến nghị của đại diện các đơn vị, địa phương trong tỉnh về những khó khăn, vướng mắc khi thực thi các văn bản pháp lý, giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực này để cùng với nội dung kiến nghị của các tỉnh, thành trong cả nước tổng hợp thành báo cáo gửi Bộ Tư pháp trình Chính phủ xem xét…

Dương Văn