Cầu dân sinh bằng bê tông cốt thép rộng 4m, dài 16m ở xóm Đồng Cháy, xã Phủ Lý (Phú Lương) đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ảnh: L.L
Cầu dân sinh bằng bê tông cốt thép rộng 4m, dài 16m ở xóm Đồng Cháy, xã Phủ Lý (Phú Lương) đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ảnh: L.L

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (viết tắt là Ban Quản lý) có chức năng, nhiệm vụ chính là thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án chuyên ngành giao thông do UBND tỉnh quyết định đầu tư.

Để góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thời gian qua, Ban Quản lý đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều công trình, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn của Bộ Giao thông - Vận tải, cụ thể là: Tham mưu với Bộ Giao thông - Vận tải đầu tư xây dựng 7 cầu treo dân sinh (với tổng mức đầu tư trên 44,1 tỷ đồng) tại các huyện Định Hóa, Phú Lương, Đồng Hỷ và T.X Phổ Yên, T.P Sông Công. Đến nay, các công trình này đều đã được hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý đã tham mưu với Bộ Giao thông - Vận tải và UBND tỉnh đầu tư xây dựng 29 cầu dân sinh bằng bê tông cốt thép rộng từ 3,5 đến 4m (với tổng mức đầu tư gần 103 tỷ đồng) ở các huyện: Võ Nhai, Định Hóa, Phú Lương, Phú Bình và T.X Phổ Yên, T.P Sông Công. Đến nay đã có 21 cầu dân sinh được hoàn thành, đưa vào sử dụng; còn 8 công trình đang tiếp tục được thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 11-2019. Từ đó góp phần giúp các xã trong tỉnh hoàn thành tiêu chí giao thông theo Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nam Hà