Đó là một trong những nội dung mà đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 52, khóa XIX, tháng 10-2019 được tổ chức ngày 16-10. Dự Hội nghị có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu các Ban xây dựng Đảng Trung ương và các sở, ngành liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào 7 nội dung, trong đó có 4 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ và 3 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó nội dung về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa 13 và đánh giá tiến độ triển khai các dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh năm 2018 được các đại biểu tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến. Cụ thể đối với các dự án từ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư có 26/61 dự án đã hoàn thành thủ tục về đầu tư; 31/61 dự án đang hoàn thiện về thủ tục đầu tư. Các đại biểu cho rằng, các cơ quan chuyên môn cần tích cực theo dõi, làm việc trực tiếp với nhà đầu tư để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, từ đó có phương án giải quyết phù hợp. Những nội dung vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo giải quyết...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là công  tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị các tiểu ban cần chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm theo đúng quy trình, quy định và tiến độ. Quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển đảng viên mới, nhất là tại các doanh nghiệp, trường học, đơn vị ngoài Nhà nước. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, báo chí phản ánh có liên quan. Kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhất là trên các trang mạng xã hội. 

Về phát triển kinh tế - xã hội, cần tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, xác định rõ nguyên nhân để kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đối với các dự án  từ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng cần khuyến khích nhà đầu tư tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tiến hành lựa chọn, đề xuất đăng ký một số dự án có tính khả thi cao, có sức lan tỏa lớn làm công trình chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp. Cùng với đó, cần tích cực hơn nữa trong công tác cải cách hành chính, tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các nhà đầu tư bảo đảm môi trường đầu tư thông thoáng, bình đẳng, ổn định và phát triển...

Thúy Hằng