Tổ công tác khảo sát hoạt động của hệ thống thiết bị xét nghiệm ATTP tại Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản.
Tổ công tác khảo sát hoạt động của hệ thống thiết bị xét nghiệm ATTP tại Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản.

Ngày 15-10, 2 tổ công tác HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNN, Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản về thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) và đào tạo nghề cho lao động nông thôn; khảo sát công tác đào tạo nghề giai đoạn 2017 - 2019 của Trung tâm dạy nghề 20-10 (Hội Liên hiệp Phụ nữ) tỉnh, Trung tâm dạy nghề Thanh niên (Tỉnh đoàn) và Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh).

Qua đánh giá cho thấy, công tác quản lý Nhà nước về ATTP lĩnh vực nông nghiệp được triển khai khá đồng bộ. Từ năm 2017 đến nay, Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản đã thực hiện lấy mẫu 1.194 mẫu để kiểm nghiệm, giám sát ATTP… Tuy nhiên, việc xây dựng chuỗi sản phẩm an toàn, quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, hoạt động của hệ thống thiết bị xét nghiệm ATTP… chưa thực sự hiệu quả. Với đào tạo nghề, giai đoạn 2017-2019, Sở Nông nghiệp và PTNN đã triển khai 157 lớp dạy nghề với 4.710 học viên.

Trung tâm dạy nghề 20-10 đang đào tạo 4 ngành nghề chính. Từ năm 2017 đến nay, đã tổ chức được 13 lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên cho hơn 400 học viên… với tổng kinh phí hơn 820 triệu đồng. Song, Trung tâm còn  thiếu tài liệu, trang thiết bị, giáo viên… Đối với Trung tâm dạy nghề Thanh niên, do gặp khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất… nên từ đầu năm 2019, đã tạm ngừng hoạt động. Đối với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, đi vào hoạt động từ năm 2016, đến nay, đã đào tạo được hơn 500 học viên, các học viên đều có việc làm phù hợp với ngành nghề.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra hồ sơ, Đoàn công tác đã quan tâm đến một số vấn đề như: Kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm; thẩm định các cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc ngành Nông nghiệp quản lý; chất lượng giáo viên trong đào tạo nghề… Đoàn cũng yêu cầu Hội LHPN cần xác định nhu cầu học viên để đào tạo; nâng cao hơn nữa chất lượng dạy nghề; Tỉnh đoàn cần quan tâm đến định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên; Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh tục tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp cho nông dân…

Khánh Huyền - Lưu Phượng