Người dân xã Lâu Thượng (Võ Nhai) tham gia Phiên giao dịch việc làm lưu động ở xã Lâu Thượng.
Người dân xã Lâu Thượng (Võ Nhai) tham gia Phiên giao dịch việc làm lưu động ở xã Lâu Thượng.

Ngày 23-9, UBND huyện Võ Nhai phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã La Hiên và Lâu Thượng.

Tham gia phiên giao dịch lần này có trên 40 doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh trực tiếp hoặc ủy thác giới thiệu, thông tin về nhu cầu tuyển dụng với số lượng 7.000 lao động, học viên. Tại 2 phiên giao dịch, trên 500 người dân của xã 2 xã đã được tư vấn chính sách về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, thông tin tuyển sinh, tuyển dụng lao động ở các lĩnh vực: May mặc, điện tử, kỹ thuật công nghiệp, xuất khẩu lao động phổ thông...

Mục đích của các phiên giao dịch là tạo điều kiện cho lao động nông thôn của 2 xã được gặp gỡ, tìm hiểu thông tin và đăng ký trực tiếp với các đơn vị đào tạo nghề, doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

Đức Anh