Ngày 23-9, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các huyện Đại Từ, Định Hóa và Đồng Hỷ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện.

* Đối với huyện Đại Từ, sau 24 ngày điều tra, tính đến cuối tháng 4-2019, toàn bộ 30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tiến hành điều tra xong 441 địa bàn.

Theo đó, toàn huyện có trên 49.200 hộ với gần 172 nhân khẩu; bình quân có 3,48 người/hộ. Về dân tộc, toàn huyện có hiện 33 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh chiếm đại đa số. So sánh với kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, sau 10 năm, toàn huyện tăng trên 12.000 nhân khẩu; gần 4.400 hộ; tăng thêm 11 dân tộc; dân tộc Kinh chiếm 67,62% trong cơ cấu dân số của huyện, giảm 5,38%;… Bên cạnh những thuận lợi, tại Hội nghị đã chỉ ra một số khó khăn trong quá trình điều tra như: Địa bàn điều tra rộng; lực lượng điều tra chưa chuyên nghiệp, trình độ năng lực của cán bộ và điều tra viên không đồng đều nên khó khăn trong điều tra, phỏng vấn, thu thập số liệu…

Kết quả điều tra là cơ sở để huyện Đại Từ chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp với điều kiện, năng lực thực tế trong những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh, huyện đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra dân số và nhà ởn năm 2019 trên địa bàn huyện (ảnh).

* Đối với huyện Định Hóa, kết quả Tổng điều tra cho thấy, toàn huyện hiện có 26.206 hộ với 89.288 nhân khẩu, trong đó, nam giới 44.929 người (chiếm 50,31%); nữ giới 44.359 người (chiếm 49,69%). Số hộ ở thành thị 1.908 hộ (chiếm 7,28%); số hộ ở nông thôn 24.298 (chiếm 92,7%). So sánh với kết quả Tổng điều tra năm 2009, sau 10 năm số hộ gia đình trên địa bàn huyện đã tăng 2.221 hộ, số nhân khẩu tăng 3.205 khẩu. Về cơ cấu dân tộc, toàn huyện có 17 dân tộc (tăng 3 dân tộc so với năm 2009), trong dó, dân tộc Tày chiếm đa số với 48.897 người, bằng 54,74%; tiếp đến là dân tộc Kinh với 23.589 người, chiếm 26,42%...

Qua tổng điều cho thấy, tỷ lệ dân cư của huyện cơ bản ổn định, không có biến động lớn. Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ là căn cứ để huyện Định Hóa chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Cục Thống kê tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân; UBND huyện khen thưởng 7 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Cục Thống kê tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân; UBND huyện khen thưởng 7 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (ảnh).

* Cùng ngày, huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Theo báo báo, huyện Đồng Hỷ có hơn 24 nghìn hộ dân là đối tượng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Toàn huyện đã tổ chức triển khai thu thập thông tin của 197 địa bàn, trong đó có 2 địa bàn đặc thù. Qua lập bảng kê, toàn huyện có 24.461 hộ dân, trong đó có 2.291 hộ ở thành thị và 22.170 hộ ở nông thôn với tổng số 90.709 nhân khẩu. Tính đến trưa ngày 23/4, 100% các địa bàn của huyện đã hoàn thành điều tra, sớm so với kế hoạch 2,5 ngày.

Nhân dịp này, 12 tập thể và 17 cá nhân đã được Cục Thống kê tỉnh và UBND huyện Đồng Hỷ khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

Nhóm P.V