Nhờ tích cực triển khai các biện pháp khử trùng, tiêu độc, đảm bảo vệ sinh môi trường chăn nuôi nên trang trại chăn nuôi lợn của ông Phan Văn Thái, xóm Trung Thành, xã Dương Thành vẫn phát triển ổn định, không mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Nhờ tích cực triển khai các biện pháp khử trùng, tiêu độc, đảm bảo vệ sinh môi trường chăn nuôi nên trang trại chăn nuôi lợn của ông Phan Văn Thái, xóm Trung Thành, xã Dương Thành vẫn phát triển ổn định, không mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Tính đếnngày 21-9, trên địa bàn huyện Phú Bình có 14/19 xã công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi, 5 xã, thị trấn vẫn còn bệnh dịch này gồm các xã Tân Hòa, Thượng Đình, Tân Đức, Nga My và thị trấn Hương Sơn.

 Bệnh dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi trên địa bàn huyện. Từ khi xuất hiện bệnh dịch vào tháng 3-2019, đến ngày 10-9, tổng số lợn buộc tiêu hủy là 22.067 con (chiếm 15,76% tổng đàn) với tổng trọng lượng 1.279,652 tấn (chiếm 3,9% tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng) tại 19/20 xã, thị trấn (riêng xã Bảo Lý chưa xuất hiện bệnh dịch)… Để kịp thời hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho người chăn nuôi, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm kê, lập danh sách và chi tiền hỗ trợ đợt 1 cho các hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn các xã Úc Kỳ, Dương Thành, Thanh Ninh, Tân Khánh, Nhã Lộng. Đến nay, số tiền chi hỗ trợ người dân là 8,2/12 tỷ đồng (từ nguồn ngân sách Nhà nước).

Cùng với đó, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản xuất nông nghiệp, UBND huyện Phú Bình đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường các lớp tập huấn, hướng dẫn người dân thực hiện công tác phòng, chống, khoanh vùng ổ bệnh dịch, không để bệnh dịch lan rộng; chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi; đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho người chăn nuôi tại các vùng xảy ra dịch chuyển hướng sang chăn nuôi gia cầm, đại gia súc như trâu, bò dê hướng thịt; đẩy mạnh việc thâm canh, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, vỗ béo đàn trâu, bò hiện có…

Ngọc Ánh