Tuinisia đi bầu cử Tổng thống.
Tuinisia đi bầu cử Tổng thống.

Hôm nay (15/9) hơn 7 triệu cử tri Tuynidi sẽ tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống.

Cử tri sẽ lựa trọng một trong số 26 ứng cử viên. Tuy nhiên, trước ngày bầu cử, 2 trong số 26 ứng cử viên đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua. Ủy ban bầu cử độc lập cho biết, theo luật bầu cử việc các ứng cử viên rút khỏi cuộc đua sau khi đã công bố danh sách sẽ không ảnh hưởng đến cách tính phiếu bầu.

Dự kiến, tỷ lệ tham gia bỏ phiếu sẽ cao hơn mức 64% trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2014. Trước đó, cuộc bầu cử Tổng thống cho người Tuinisia ở nước ngoài đã được tổ chức.

Ủy ban bầu cử Tuinisia cũng đã triển khai 1.200 quan sát viên để theo dõi quá trình bầu cử, trong đó có 900 người làm nhiệm vụ giám sát trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu.

Để đảm bảo an ninh và an toàn cho bầu cử, Bộ Nội vụ Tuinisia đã triển khai khoảng 70.000 nhân viên bảo vệ các trung tâm bỏ phiếu, đảm bảo an ninh công cộng và ứng phó với tình huống khẩn cấp. Các nhân viên an ninh cũng sẽ hợp tác với các lực lượng quân đội quốc gia, đặc biệt là trong việc chuyển các tài liệu bầu cử tới các khu vực bầu cử./.


Nguồn: VOV.vn