Bồi dưỡng cho cán bộ mặt trận cơ sở
Cập nhật ngày: 03/09/2019 16:53

Ngày 3-9, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp Bồi dưỡng cán bộ MTTQ cấp cơ sở năm 2019. Tham dự lớp bồi dưỡng có 60 học viên là chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn của các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Trong thời gian từ ngày 3 đến 13-9, các học viên được các giảng viên của Trường Chính trị tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn nghiên cứu, tìm hiểu, thảo luận về các chuyên đề: Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện quy định nêu gương; MTTQ các cấp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới; vai trò của cán bộ MTTQ trong phát triển mô hình kinh tế trang trại ở cơ sở; MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân; vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ ở cơ sở; công tác dân tộc, tôn giáo của MTTQ ở cơ sở; kỹ năng tuyên truyền của cán bộ MTTQ…

Lớp tập huấn nhằm trang bị và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ MTTQ cơ sở, từ đó áp dụng vào thực tế công tác, phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng như thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội từ sơ sở.

Hoàng Hải