Chiều 3-9, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9-2019. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (ảnh).

Theo đánh giá, tháng 8 và 8 tháng năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu và hoàn thành các nhiệm vụ công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng và đạt kết quả tốt. Trong đó, chú trọng các nội dung về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tham mưu xây dựng dự thảo phương hướng công tác nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Cùng với đó, nhiều địa phương đã chủ động tham mưu thực hiện tốt Kết luận số 48-KL/TW về kết quả tự kiểm tra, rà soát công tác cán bộ. Việc phối hợp, trao đổi nghiệp vụ ngày càng đi vào nền nếp; nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ từng bước được tháo gỡ.

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời tập trung thảo luận, phân tích một số nội dung về việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; sáp nhập các đơn vị cấp xã và thôn, xóm, tổ dân phố; chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp…

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nêu một số kết quả nổi bật trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng của Thái Nguyên và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Đồng thời đề xuất Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể đối với một số nội dung như: Thực hiện Nghị quyết số 18 về tinh giản biên chế; Nghị định số 26 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bộ nhiệm; việc sắp xếp bộ máy ở cấp xóm, cấp xã…

Hồng Tâm