Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cả hệ thống chính trị hưởng ứng tích cực. Ban Dân vận Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 và phong trào thi đua “Dân vận khéo, sống tốt đời, đẹp đạo” trong vùng đồng bào có đạo.

Toàn tỉnh đã xây dựng được trên 1.100 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng và 32 mô hình “Dân vận khéo, sống tốt đời, đẹp đạo”. Các tổ dân vận khéo đã khẳng định được vai trò trong việc giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt tình hình nhân dân, tham gia vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, vận động nhân dân không tin, không theo các tổ chức tự xưng mạo danh tôn giáo để hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Từ thông tin ở cơ sở, trong quý II/2019, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 01 vụ/04 đối tượng tập trng tuyên truyền, sinh hoạt tà đạo “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”, 01 vụ/01 đối tượng có hành vi tuyên truyền, phát tán tài liệu liên quan đến Pháp luân công.

Hằng Nga