Mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học được triển khai thành công tại xã Nam Hòa đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trong xã.
Mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học được triển khai thành công tại xã Nam Hòa đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trong xã.

Với mục tiêu nâng cao đời sống cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, từ năm 2016 đến nay, huyện Đồng Hỷ đã đầu tư trên 512 tỷ đồng triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn.

Huyện đã thực hiện nhiều chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo như: Dạy nghề và giải quyết việc làm; hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình kinh tế hộ gia đình; hỗ trợ về nhà ở (hỗ trợ xây mới và sửa chữa 227 ngôi nhà); hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cho các thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn và xã ATK…

Thời điểm năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm 21,28%, đến đầu năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,39%. Đến nay, đã có trên 3.000 hộ thoát nghèo, tương ứng với tỷ lệ thoát nghèo bình quân mỗi năm đạt 3,74%/tổng số hộ nghèo, vượt 1,74%/năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra.

Chung An