Sáng 4-7, Hội Cựu chiến binh huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 5 năm, giai đoạn 2014-2019.

Giai đoạn 2014-2019, Hội Cựu chiến binh huyện Đồng Hỷ đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, gắn với các nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Theo đó, Hội được giao ủy thác quản lý vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ là 85 tỷ đồng ở 56 tổ cho trên 3.000 hộ vay phát triển kinh tế gia đình. Các hộ đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, không có nợ quá hạn và nợ khó đòi. Qua rà soát, Hội chỉ còn 108 gia đình hội viên nghèo, chiếm tỷ lệ 2,3% và 114 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,5%. Trong 5 năm, Hội Cựu chiến binh huyện đã xóa được 15 nhà dột nát cho hội viên; vận động các gia đình hiến gần 73.000 m2 đất xây dựng nông thôn mới; 100% tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh; gần 98% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động tại cơ sở và đề ra những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. Các chỉ tiêu được thống nhất cao như: Tỷ lệ phát triển hội viên đạt từ 95% trở lên; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%; 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng, không có hội viên vi phạm pháp luật…

Nhân dịp này, UBND huyện và huyện Hội đã tặng nhiều Giấy khen cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuât sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 5 năm giai đoạn 2014-2019.

*Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đồng Hỷ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024, đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá công tác mặt trận 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng qua, Ủy ban MTTQ huyện Đồng Hỷ đã tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo hoạt động của MTTQ; chủ động phối hợp với chính quyền và các ngành, các tổ chức thành viên tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền; kịp thời hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm. MTTQ các cấp đã phát huy được vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; vận động nhân dân tham gia đóng góp đối ứng kinh phí, hiến trên 56.000m2 đất và trên 2.300 ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn...

6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ huyện Đồng Hỷ đề ra nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các cuộc vận động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục phối hợp thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV-AIDS; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội...

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đồng Hỷ đã khen thưởng cho 14 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

P.V-CTV