UBND huyện Đồng Hỷ vừa khởi công xây dựng tuyến đường liên xóm Thịnh Đức 1 - La Đùm, xã Văn Hán có chiều dài hơn 2,6km; mặt đường đổ bê tông là 3,5m; hai bên có rãnh thoát nước... Tổng kinh phí xây dựng là 8,7 tỷ đồng (nguốn vốn ngân sách tỉnh, huyện và một số nguồn vốn hợp pháp khác).

Công trình được giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện quản lý thực hiện theo quy định. Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2020.

Chung An