Ngày 25-6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đại Từ đã tổ chức biểu dương gia đình “5 không, 3 sạch” trên địa bàn.

Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2010 gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 5 không là: Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; 3 sạch là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Thực hiện cuộc vận động này, Hội LHPN huyện đã xây dựng 436 mô hình câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”; 255 mô hình “10 chung 1”; 185 mô hình thu gom rác thải, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng với 8.308 thành viên; 17 mô hình “3 có”; 63 “Chi hội phụ nữ điển hình 5 không 3 sạch” và 30 mô hình “làn đi chợ”. Qua đó, góp phần giảm thiểu lượng rác nilon ra môi trường, thực hiện phân loại, thu gom và xử lý rác thải tại hộ gia đình tạo môi trường xanh - sạch - đẹp góp phần xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện có 24.633 hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí Gia đình “5 không, 3 sạch”.

Tại Hội nghị, Hội LHPN huyện đã biểu dương 13 gia đình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động. Qua đó, nhằm động viên, khích lệ những đóng góp của các gia đình trong thực hiện các phong trào ở địa phương, tuyên truyền, vận động để từng bước nhân rộng cách làm của các gia đình trong cộng đồng.

Hải Hằng